Báo giá dịch vụ quay phim chụp hình sự kiện của Team-Image

Báo giá dịch vụ quay phim chụp hình sự kiện của Team-Image

BÁO GIÁ DỊCH VỤ QUAY PHIM – CHỤP HÌNH SỰ KIỆN CỦA TEAM-IMAGE

QUAY PHIM LỄ HỘI – NGÀY HỘI

CAM KẾT SẢN PHẨM CHUYÊN NGHIỆP – CHẤT LƯỢNG CAO

GÓI CƠ BẢN

> 8.000.000 Đ
 • 2 Quay Phim Full HD
 • Thiết Bị Gimbal , Flycam…
 • Lễ Hội 4-5 Tiếng – Vừa , Nhỏ
 • Giao File Full HD Trailer 5-7 Phút
Liên hệ

GÓI CHUYÊN NGHIỆP

> 10.000.000 Đ
 • 3 Quay Phim Full HD
 • Thiết Bị Gimbal , Flycam, Dolly …
 • Lễ Hội 4-5 Tiếng – Trung Bình
 • Giao File Full HD Trailer 5-10 Phút
Liên hệ

GÓI CAO CẤP

> 20.000.000 Đ
 • Nhiều Quay Phim Full HD , 4k
 • Thiết Bị: Gimbal, Flycam, Dolly
 • Lễ Hội 6-8 Tiếng – Quy mô Lớn
 • Giao 1 File Full HD và 1 File Trailer
Liên hệ
093 606 03 68

QUAY PHIM SỰ KIỆN – HỘI NGHỊ

CAM KẾT SẢN PHẨM CHUYÊN NGHIỆP – CHẤT LƯỢNG CAO

GÓI CƠ BẢN

> 2.000.000 Đ
 • 1 Quay Phim Full HD
 • Sự kiện 2-4 Tiếng
 • Nhỏ đơn giản
 • Hậu Kỳ – Thành Phẩm File Full HD
 • Hình Ảnh Rõ Nét
Liên hệ

GÓI CHUYÊN NGHIỆP

> 5.000.000 Đ
 • 2 Máy Quay Full HD
 • Thiết Bị Gimbal , Dolly …
 • Sự Kiện 2->4 Tiếng
 • Hậu Kỳ 1 Trailer & 1 File Full
 • Hình Ảnh, Âm Thanh Rõ
Liên hệ

GÓI CAO CẤP

> 10.000.000 Đ
 • 3 Máy Quay Full HD
 • Thiết Bị Flycam, Dolly, Gimbal…
 • Sự Kiện 2-4 Tiếng – Lớn , Trang Trọng
 • Hậu Kỳ Ra Thành Phẩm Full HD
 • Hình Ảnh , Âm Thanh Rõ
Liên hệ
093 606 03 68

QUAY PHIM CƯỚI HỎI

SẢN PHẨM CHUYÊN NGHIỆP GIÁ RẺ – CHẤT LƯỢNG CAO

GÓI CƠ BẢN

> 2.000.000 Đ
 • 1 Máy Quay Full HD
 • 1 Ngày ( Rước dâu + Tiệc )
 • Hậu Kỳ Thành Phẩm
 • File Full Hd
Liên hệ

GÓI CHUYÊN NGHIỆP

> 6.000.000 Đ
 • 2 Máy Quay Full HD
 • 1 Ngày ( Rước dâu + Tiệc )
 • Dolly , Gimbal…
 • Hậu Kỳ 1 File Full HD + 1 Trailer
Liên hệ

GÓI CAO CẤP

> 10.000.000 Đ
 • Nhiều Máy Quay Full HD , 4k
 • 1 Ngày ( Rước dâu + Tiệc )
 • Nhiều Thiết Bị Dolly, Gimbal, Flycam …
 • Hậu Kỳ 1 File Full HD & 1 Trailer 
Liên hệ
093 606 03 68

QUAY PHIM SINH NHẬT – TIỆC PARTY

SẢN PHẨM CHUYÊN NGHIỆP GIÁ RẺ – CHẤT LƯỢNG CAO

GÓI CƠ BẢN

> 2.000.000 Đ
 • 1 Máy Quay Full HD
 • 1 Buổi 3-4 Tiếng
 • Hậu Kỳ Thành Phẩm File Full HD
Liên hệ

GÓI CHUYÊN NGHIỆP

> 4.000.000 Đ
 • 2 Máy Quay Full HD
 • 1 Buổi 3-4 Tiếng
 • Hậu Kỳ Giao File Full HD
Liên hệ

GÓI CAO CẤP

> 6.000.000 Đ
 • 3 Máy Quay Full HD
 • Thiết Bị Gimbal …1 Buổi 3-4 Tiếng
 • Hậu Kỳ Xuất File Full HD
Liên hệ
093 606 03 68