Chụp hình ngoại cảnh

chụp hình ngoại cảnh

GÓI CHỤP HÌNH NGOẠI CẢNH TẠI TEAM-IMAGE

1. GÓI ALBUM PHIM TRƯỜNG HOẶC NGOẠI CẢNH HCM : 7.000.000 Đ

Dịch vụ:

 • Thời gian : 1  ngày
 • Địa điểm: Phim trường Laumor , Green House, White House, Eden, Phim trường Củ Chi…
 • Phim Trường Long Island Quận 9 (+3.000.000)
 • Phim trường Mộc  Thanh ( + 2.000.000 )

Bao Gồm:

 •  Album Ph otobook cao cấp 30×30 ( 30 Trang)
 • 1 hình  lớn 60 x 90 gỗ Minalate
 • 1 DV D file g ốc + ch ỉnh sửa
 • 4 Áo soire cô dâu do kh ách t ự chọn
 • 3 B ộ v eston chú rể  khách  tự chọn
 • Makeup+L àm tóc thay đổi theo trang phục
 • Hoa chụp  hình
 • Túi sách đựng album + hình lớn VIP
 • Đã bao g ồm chi phí vào cổng Full Day

ƯU ĐÃI GÓI NGÀY CƯỚI : 3.000.000 Đ

Bao Gồm:

 • 1 Áo soire màu trắng cô dâu
 • 1 Áo soire màu
 • 1 Áo dài rước dâu
 • 2 Bộ veston  chú rể
 • Trang điểm 1 l ần tại tiệm hoặc nhà hàng
 • Hoa tươi  cầm tay
 • Quay Phim DVD tại nhà hàng
 • Chụp hình tại nhà hàng 120 kiểu 13 x 18 cm

CHỤP HÌNH NGOẠI CẢNH HCM

chụp hình ngoại cảnh
chụp hình ngoại cảnh

2. GÓI ALBUM NGOẠI CẢNH TẠI HỒ CỐC ( VŨNG TÀU ) : 10.000.000 Đ

Dịch vụ:

 • Thời gian : 1  ngày
 • Địa điểm: Biển Hồ Cốc, Rừng Tràm, Trại Cừu , Long Hải…

Bao Gồm:

 •  Album Photobook cao cấp 30×30 ( 30 Trang )
 • 1 hình  lớn 60 x 90 gỗ Minalate
 • 1 DV D file gốc + chỉnh sửa
 • 4 Áo Soire cô dâu do khách tự chọn
 • 3 Bộ Veston chú rể  khách  tự chọn
 • Makeup + Làm tóc thay đổi theo trang phục
 • Hoa chụp hình
 • Túi sách đựng album + hình lớn VIP
 • Đã bao gồm chi phí  vào cổng Full Day
 • Hỗ trợ 50 % chi phí xe di chuyển

ƯU ĐÃI GÓI NGÀY CƯỚI : 3.000.000 Đ

Bao Gồm:

 • 1 Áo soire màu trắng cô dâu
 • 1 Áo soire màu
 • 1 Áo dài rước dâu
 • 2 Bộ veston  chú rể
 • Trang điểm 1 l ần tại tiệm hoặc nhà hàng
 • Hoa tươi  cầm tay
 • Quay Phim DVD tại nhà hàng
 • Chụp hình lễ + nhà hàng  150 kiểu 13 x 18 cm

CHỤP HÌNH NGOẠI CẢNH HỒ CỐC – VŨNG TÀU

chụp hình ngoại cảnh
chụp hình ngoại cảnh
chụp hình ngoại cảnh
chụp hình ngoại cảnh
chụp hình ngoại cảnh
chụp hình ngoại cảnh

3. GÓI ALBUM NGOẠI CẢNH TẠI PHAN THI ẾT ( MŨI N É ) : 12.000.000 Đ

Dịch vụ:

 • Thời gian : 1  ngày  1 đêm
 • Địa điểm: Bãi đá Ông Địa , Đồi Cát Trắng, Hòn Rơm, Ghềnh Đá Mũi Né…

Bao Gồm:

 •  Album Photobook cao cấp 30×30 (30 Trang)
 • 1 hình lớn 60 x 90 gỗ Minalate
 • 1 DVD file g ốc + chỉnh sửa
 • 4 Áo soire cô dâu do khách tự chọn
 • 1 Bộ Áo dài hoặc đồ thường khách tự chọn
 • 3 B ộ veston chú rể khách tự chọn
 • Makeup+Làm tóc thay đổi theo trang phục
 • Hoa chụp hình
 • Túi sách đựng album + hình lớn VIP
 • Đã bao gồm chi phí vào cổng Full Day
 • Hỗ trợ 50% chi phí xe di chuyển

ƯU ĐÃI GÓI  NG ÀY CƯỚI : 3.000.000 Đ

Bao Gồm :

 • 1 Áo soire màu trắng cô dâu
 • 1 Áo soire màu
 • 1 Áo dài rước dâu
 • 1 Bộ veston chú rể
 • Trang điểm 1 lần tại tiệm hoặc nhà hàng
 • Hoa tươi cầm tay
 • Quay Phim DVD tại nhà hàng
 • Chụp hình lễ + nhà hàng  150 kiểu 13 x 18 cm

CHỤP HÌNH NGOẠI CẢNH PHAN THIẾT

chụp hình ngoại cảnh
chụp hình ngoại cảnh
chụp hình ngoại cảnh
chụp hình ngoại cảnh
chụp hình ngoại cảnh

4. GÓI ALBUM NGOẠI CẢNH TẠI NHA TRANG : 13.000.000

Dịch vụ:

 • Thời gian : 2  ngày
 • Địa điểm: Biển  Nha Trang ,  Nhà Thờ Đá , Bãi Đá , Tàu Cá …

Bao Gồm :

 •  Album Photobook cao cấp 30×30 ( 30 Trang )
 • 1 hình  lớn 60 x 90 gỗ Minalate
 • 1 DVD file gốc + chỉnh sửa
 • 4 Áo soire cô dâu do khách tự chọn
 • 3 B ộ veston chú rể  khách tự chọn
 • Makeup+Làm tóc thay đổi theo trang phục
 • Hoa chụp hình
 • Túi sách đựng album + hình lớn VIP
 • Tặng Video Clip Pre-Wedding
 • Đã bao gồm chi phí  vào cổng Full Day
 • Chi phí khách sạn
 • Hỗ trợ 50 % chi phí xe di chuyển

ƯU ĐÃI GÓI NGÀY CƯỚI : 4.500.000 Đ

Bao Gồm :

 • 1 Áo soire màu trắng cô dâu
 • 2 Áo soire màu
 • 1 Áo dài rước dâu
 • 2 Bộ veston  chú rể
 • Trang điểm 1 l ần tại tiệm hoặc nhà hàng
 • Hoa tươi cầm tay
 • Quay Phim DVD tại nhà hàng

CHỤP HÌNH NGOẠI CẢNH NHA TRANG

chụp hình ngoại cảnh
chụp hình ngoại cảnh
chụp hình ngoại cảnh

5. GÓI ALBUM NGOẠI CẢNH TẠI ĐÀ LẠT : 13.000.000

Dịch vụ:

 • Thời gian : 2  ngày
 • Địa điểm: Ga Tàu, Đồi Chè, Đỉnh Núi LangBiAng, Hồ Xuân  Hương ….

Bao Gồm :

 •  Album Photobook cao cấp 30×30 ( 30 Trang )
 • 1 hình  lớn 60 x 90 gỗ Minalate
 • 1 DVD file g ốc + ch ỉnh sửa
 • 4 Áo soire cô dâu do khách tự chọn
 • 3 Bộ veston chú rể khách tự chọn
 • Makeup+Làm tóc thay đổi theo trang phục
 • Hoa chụp hình
 • Túi sách đựng album + hình lớn VIP
 • Đã bao gồm chi phí  vào cổng Full Day
 • Chi phí khách sạn
 • Hỗ trợ 50 % chi phí xe di chuyển

ƯU ĐÃI GÓI  NG ÀY CƯỚI : 4.500.000 Đ

Bao Gồm :

 • 1 Áo soire màu trắng cô dâu
 • 2 Áo soire màu
 • 1 Áo dài rước dâu
 • 2 Bộ veston chú rể
 • Trang điểm 1 lần tại tiệm hoặc nhà hàng
 • Hoa tươi cầm tay
 • Quay Phim DVD tại nhà hàng
 • Chụp hình lễ + nhà hàng  150 kiểu 13 x 18 cm

CHỤP HÌNH NGOẠI CẢNH NHA TRANG

chụp hình ngoại cảnh
chụp hình ngoại cảnh
chụp hình ngoại cảnh

6. GÓI ALBUM NGOẠI CẢNH TẠI ĐÀ NẴNG – HỘI AN : 16.000.000 Đ

Dịch vụ:

 • Thời gian : 2  ngày
 • Địa điểm: Đèo Hải Vân, Bán Đảo Sơn Trà, Biển Mỹ Khê, Phố Cổ Hội An …

Bao Gồm:

 •  Album Photobook cao cấp 30×30 ( 30 Trang )
 • 1 hình  lớn 60 x 90 gỗ Minalate
 • 1 DV D file g ốc + ch ỉnh sửa
 • 4 Áo soire cô dâu do khách tự chọn
 • 3 B ộ veston chú rể  khách tự chọn
 • Makeup+Làm tóc thay đổi theo trang phục
 • Hoa chụp  hình
 • Túi sách đựng album + hình lớn VIP
 • Tặng Video Clip Pre- Wedding
 • Đã bao gồm chi phí vào cổng Full Day
 • Chi phí khách sạn
 • Hỗ trợ 50 % chi phí xe di chuyển

ƯU ĐÃI GÓI  NG ÀY CƯỚI : 4.500.000 Đ

Bao Gồm:

 • 1 Áo soire màu trắng cô dâu
 • 2 Áo soire màu
 • 1 Áo dài rước dâu
 • 2 Bộ veston  chú rể
 • Trang điểm 1 lần tại tiệm hoặc nhà hàng
 • Hoa tươi cầm tay
 • Quay Phim DVD tại nhà hàng
 • Chụp hình lễ + nhà hàng  150 kiểu 13 x 18 cm

CHỤP HÌNH NGOẠI CẢNH ĐÀ NẴNG – HỘI AN

chụp hình ngoại cảnh
chụp hình ngoại cảnh
chụp hình ngoại cảnh